Theaterhuiskamer

Van maart tot en met mei 2024 toert ‘LOS: een Ode aan Vrijheid’ door Amsterdam en Haarlem.

Het grootste Theaterhuiskamerproject ooit in samenwerking met Roads en Eiwerk.

Ga los en kijk op www.komnaarlos.nl

De Theaterhuiskamer, een initiatief van theatermakers Maaike van de Westeringh en Reineke Jonker, maakt theater met buurtbewoners van verschillende leeftijden uit Amsterdam West. Persoonlijke verhalen en ervaringen van de deelnemers, de geschiedenis van de wijk en thema’s die in de samenleving leven dienen hierbij ter inspiratie. De deelnemers ervaren in en door dit creatieve proces zelfvertrouwen en verbinding. Dat wat onbesproken is wordt bespreekbaar.

Wij organiseren de volgende activiteiten:

1. Community theatervoorstelling
Het ontwikkelen van een jaarlijkse community theaterproductie rond een actueel maatschappelijk thema. Buurtbewoners hebben hierin de hoofdrol. De voorstelling speelt meerdere keren op verschillende locaties in de wijk.

2. Community Theater Laboratorium
Een wekelijks Community Theater Laboratorium in de Cliffordstudio voor buurtbewoners. Hier wordt vanuit een gemeenschappelijke thema theater gemaakt.

3. Open Theaterhuiskamer
Een informele presentatie door de deelnemers ter afsluiting van het Community Theater Laboratorium. Materiaal dat ontstaan is wordt aan elkaar en aan een publiek van geïnteresseerde buurtbewoners, vrienden en bekenden getoond.

4. Opdrachten op maat
Omdat we steeds meer ervaren hoe versterkend theater kan werken en hoe het kan bijdragen aan het oplossen van en het omgaan met sociale of persoonlijke problematiek werken we ook in opdracht. Wij zetten onze expertise in voor speciale doelgroepen en binnen een bepaalde context. We ontwikkelen graag samen een passende vorm. Het kan gaan over het produceren van een voorstelling door en voor de desbetreffende doelgroep en betrokkenen waarin een bepaalde casus wordt behandeld, of het aanbieden van een langer workshop-traject om een doelgroep te emanciperen.

Zo dragen we een steentje bij aan een samenleving waarin gelijkwaardigheid, wederzijds begrip en respect geen streven is, maar een basisbeginsel. Dat is onze wens voor de buurt en in het groot, de maatschappij.

Kom je uit Amsterdam West? Wil je deelnemen of meer weten?
Geef je dan op bij Sylvia Panhuyse: theaterhuiskamer@gmail.com
of bel Reineke Jonker: 06-19874824.
Zie de agenda voor actuele data en lees meer op onze facebook-pagina.

Foto: Frank Schoevaart

Theaterhuiskamer is een initiatief van Artist Collective Kudde en wordt mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Amsterdam, VSB Fonds, RCOAK, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, Amsterdamsche Fonds, Kennedy van der Laan, RK Parochie H. Nicolaas Amsterdam, Cliffordstudio, ABC-alliantie en Rotary Amsterdam West.

 

  

 

 

 

Prins Bernhard Cultuurfonds logo

© 2022; Stichting Kudde

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!